Информация за финансиран проект по ОПИК 2014-2020

 

 

Информация за финансиран проект по ОПИК 2014-2020, изпълняван от „Ендорфин“ ООД

 

Eu flag Opik logo
 

 

 

 

 

 

 

На 14.09.2020 г. „Ендорфин“ ООД сключи договор за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.073-16683-C01 Проект и главна цел: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020. Проектът ще се изпълни с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Проектът ще се изпълнява от 14.09.2020 г. до 14.12.2020 г.

Общата стойност на проекта е 3 670.00 лв., от които 3 119.50 лв. европейско и 550.50 лв. национално съфинансиране.